תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏אדם אחד או יותר‏ ו‏טקסט‏‏‏

חלק 1′ (תחרות בקריית ביאליק 25.05.2019)

חלק 3′ (תחרות בקריית ביאליק 25.05.2019)

חלק 5′ (תחרות בקריית ביאליק 25.05.2019)


חלק 2′ (תחרות בקריית ביאליק 25.05.2019)

חלק 4′ (תחרות בקריית ביאליק 25.05.2019)


חלק 1′ (תחרות במעלות 27.04.2019)

חלק 3′ (תחרות במעלות 27.04.2019)

חלק 5′ (תחרות במעלות 27.04.2019)


חלק 2′ (תחרות במעלות 27.04.2019)

חלק 4′ (תחרות במעלות 27.04.2019)


חלק 1′ (תחרות בעפולה 23.03.2019)

חלק 3′ (תחרות בעפולה 23.03.2019)

חלק 5′ (תחרות בעפולה 23.03.2019)

חלק 2′ (תחרות בעפולה 23.03.2019)

חלק 4′ (תחרות בעפולה 23.03.2019)

צוות השופטים בעפולה 23.03.2019
(International judges – Afula (Israel
צוות השופטים


חלק ב’ (תחרות 19.01.2019 IDL Rating)

חלק א’ (תחרות 19.01.2019 IDL Rating)

צוות השופטים בתחרות IDL Rating 19.01.2019:צוות השופטים


  • Recent Posts